Prof. Shyen Lee ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาแซกโซโฟนนานาชาติ

                                                                       Prof. Shyen Lee ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาแซกโซโฟนนานาชาติ
 

                                                       อาจารย์ และนักเรียนของเรา ในงานประชุมสภาแซกโซโฟนโลก – The World Saxophone Congress 2018
 
อาจารย์ Shyen lee อาจารย์แซกโซโฟนของเราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาแซกโซโฟนนานาชาติ – International Saxophone Committee คณะกรรมการนั้นได้มาจากการเลือกตั้งโดยผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดในงานประชุมสภาแซกโซโฟนโลก World Saxophone Congress 2018 สมาชิกของสภาคือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากวงการแซกโซโฟนในระดับนานาชาติ
 
ในงานประชุมครั้งนี้อาจารย์ Shyen lee และนักเรียนแซกโซโฟนของเราได้แสดงผลงานของพวกเขา ร่วมกับวงและศิลปินชื่อดังระดับโลก และยังนำเสนอผลงานของนักประพันธ์ไทยให้กับโลกได้รู้จัก
 
 
ผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจในความสามารถ และการแสดงของนักแซกโซโฟนจากประเทศไทย