สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

Saxophone Association (Thailand)

ข่าวสารและกิจกรรม (News/Activities)

เป็นศูนย์รวมผู้ที่สนใจทางด้านแซ็กโซโฟน และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านแซ็กโซโฟน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย)

ครั้งแรกกับจัดการแข่งขันแซ็กโซโฟนในระดับนานาชาติ

Solo Classical

Solo Jazz

Saxophone Ensemble

การประกวด/แข่งขัน (Competition)

ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านแซ็กโซโฟน ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

Alto Saxophone (Eb) Adolphe Sax Original Model 1 1855
Alto Saxophone (Eb) Buffet Crampon & Cie. Model 3 1882
Alto Saxophone (Eb) Adolphe Sax Original Model 1 1855

สามารถสมัครสมาชิกเพื่อดูในราคา 400 บาท/ปี