การประกวด / แข่งขัน

Thailand International Saxophone Competition 2024

การประกวดแข่งขัน ประเทศไทย (Thailand)

Solo Classical – Under 18

Solo Classical – Under 28

Solo Jazz – Under 28

Saxophone Ensemble

30 May – 1 June 2024 

“Preliminary Round” : Deadline April 22 ( VIDEO )

“Semifinal” : May 30-31

“Final” : June 1

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น ในการประกวดแข่งขันแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเภทเดี่ยว (Sole)

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เพียง 3-5 ท่านเท่านั้น ในการประกวดแข่งขันแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเภทรวมวง (Ensemble)

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้ทุกประเทศ ในการประกวดแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน นานาชาติ (Internations)

saxth

ผู้ที่ต้องการรับร่วมประกวดแข่งขัน สามารถเข้าร่วมประกวด ได้เฉพาะประเทศไทย ในการประกวดแต่ละครั้ง

การประกวดแข่งขัน ประเทศไทย (Thailand)