พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

PISOL MANATCHINAPISIT Selmer Saxophone Artist (Paris) พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

พิศลย์ มนัสชัยพิสิทธิ์

พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

         นักแซ็กโซโฟนชาวไทยที่ได้รับรางวัล Best Thai performer ในงานแข่งขัน Jean Marie Londeix International Saxophone Competition 2017 และได้รับเลือกเป็นศิลปินของ Selmer Saxophone Artist (Paris) พิศลย์ได้รับรางวัลการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น Prix Walo- Sprungbrett 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , 3rd prize Asian saxophone competition 2016 ณ ประเทศไต้หวัน, 2nd prize Osaka International Music Competition 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง Settrade Music Competition 2013 ณ ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ พิศลย์ได้แสดงในเวทีนานาชาติมากมาย อาทิเช่น Eurosax 2014 ณ ประเทศสเปน, Vienna International Saxfest 2016 ณ กรุงเวียนา ประเทสออสเตรีย, World Saxophone congress 2015 ณ ประเทศฝรั่งเศส และ 2018 ณ ประเทศโครเอเชีย, Zurich International Saxfest 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ Palma de Mallorca Saxophone Festival 2018 ณ ประเทศสเปน เป็นต้น

         พิศลย์เข้าร่วม Masterclass กับนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น Jean-Marie Londeix, Frederick Hemke, Marcus Weiss, Andy Scott, Dr. Chiu HuanWu, Dr. Scolt Turpen, Masato Kumoi, Dr. Kenneth Tse, David Nabb, Nobuya Sugawa, Lars Mlekusch, Joonatan Rautiola and Claude Delangle

         พิศลย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านดนตรี จาก Zürcher Hochschule der Künste ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ จบการศึกษามัธยมตอนปลายจาก วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยลัยมหิดล ซึ่งทั้งสองสถานบันพิศลย์ได้ศึกษากับ Prof. Lar Mlekusch, Prof. Shyen Lee และ อาจารย์วิศุวัฒน์ พฤษวานิช

         ปัจจุบันพิศลย์กำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ณ Zürcher Hochschule der Küntse ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

         แนวทางการเล่นแซ็กโซโฟนของพิศลย์นั้นได้มุ่งเน้นไปในการนำเสนอดนตรีร่วมสมัย(Contemporary Music) และ เทคโนโลยีดนตรี(Music Technology) โดยที่ประพันธ์ขึ้นโดยนักประพันธ์เพลงสมัยใหม่ ปัจจุบันพิศลย์ได้มีการร่วมมือกันนักประพันธ์ชาวไทย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสิฐ ในการนำเสนอดนตรีร่วมสมัยต่างๆ โดยที่มีผลงานในเวทีนานาชาติ อาทิเช่น Vienna Saxfest 2016 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, “Diffused Portrait” 2017 ณ ประอังกฤษ และ ประเทศเนเธอร์แลนด์, Thailand International Composition Festival 2016 ณ กรุงเทพมหานคร และ Tesselat Composer Collective 2018 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

พิศลย์ มนัสชินอภิสิทธิ์

      The recipient of best Thai performer in Jean Marie Londeix International Saxophone Competition 2017 and Selmer Saxophone Artist (Paris), Pisol Manatchinapisit has been awarded several prizes and honors such as Prix Walo- Sprungbrett 2017 (Switzerland), 3rd prize Asian saxophone competition 2016 (Taiwan), 2nd prize Osaka International Music Competition 2014 (Japan) and Gold Medal, Settrade Music Competition 2013 (Thailand).

       He also participated and performed in several saxophone festivals such as Eurosax 2014 (Spain), Vienna International Saxfest 2016 (Austria), World Saxophone congress 2015 (France) and 2018 (Croatia), Zurich International Saxfest 2017 (Switzerland), Palma de Mallorca Saxophone Festival 2018 (Spain),New Music for Saxophone, Guitar and Sho, Conservatorium van Amsterdam 2018 (Netherlands), Thailand New Music and Arts Symposium 2019 (Thailand), The 2nd Asia Saxophone Congress 2019 (China), Saxtronic in Space, The Pavillon Le Corbusier 2019 (Switzerland), Hearing Visibilities: Multimedia Music and Art Performances 2019 (USA), ZHdk Saxophone Quartet, Embassy of Switzerland in the Republic of Korea 2019 (South Korea), Lange Nacht, Artikulationen in der zeitgenössischen Musik 2019 (Switzerland), Musikpodium der Stadt Zürich – Hommage à Armin Schibler 2020 (Switzerland), Thailand New Music and Arts Symposium – Hybrid World, Cultural Reconnection 2021(Thailand), Zurich Saxfest 2022 (Switzerland).

       Pisol had studied with world renowned saxophonists, including Jean-Marie Londeix, Frederick Hemke, Marcus Weiss, Andy Scott, Dr. Chiu HuanWu, Dr. Scolt Turpen, Masato Kumoi, Dr. Kenneth Tse, David Nabb, Nobuya Sugawa, Lars Mlekusch, Joonatan Rautiola and Claude Delangle. He has obtained Pre-College degree at College of Music, Mahidol University, Thailand with Prof. Shyen Lee and Wisuwat Pruksavanich (2012 – 15), Bachelor’s degree at Zürcher Hochschule der Künste (2015 – 18). Pisol is continuing his Master’s degree with Lars Mlekusch at Zürcher Hochschule der Künste, Switzerland. 

       With an ardent advocate of new music, Pisol works largely on acoustical contemporary music and music technology by new works of new composers and also himself. Recently, he is collaborating with New York based emerging Thai composer, Piyawat Louilarpprasert. The past projects included Vienna Saxfest 2016 (Vienna), “Diffused Portrait” 2017 (London and The Hague), Thailand International Composition Festival 2016 (Bangkok), Tesselat Composer Collective 2018 (Osaka) and “Pixel for saxophone and orchestra” with Thailand Philharmonic Orchestra 2019 (Thailand). Recently, his first CD recording of Piyawat’s music will be published in 2019, supported by Thailand Music and Arts Organisation (TMAO).