บทประพันธ์เพลง “วิถีชีวิต” สำหรับแซกโซโฟน และเปียโน (โดย วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์)

บทประพันธ์ อาจารย์วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์

บทประพันธ์เพลง “วิถีชีวิต” สำหรับแซกโซโฟน และเปียโน (โดย วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์)

Forever in Love Saxophone Quartet by Worachet Woraputtinun

Melody of Love by Worachet Woraputtinun

Destiny of Love

Love Story by Worachet Woraputtinun

บทประพันธ์เพลง “เวียดนามที่รัก” สำหรับอัลโตแซ็กโซโฟนและเปียโน