สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) Saxophone Association (Thailand)

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) และความร่วมมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแถลงข่าว

สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวจัดการแข่งขันแซ็กโซโฟนระดับนานาชาติ Thailand International Saxophone Competition 2024 พร้อมเปิดตัวสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) และความร่วมมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดในอนาคต พร้อมด้วย ท่านนายกสมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ ได้นำแซ็กโซโฟน Adolphe Saxophone collection ซึ่งเป็นแซ็กโซโฟน ผลิตในยุคแรกๆ ของวงการแซ็กโซโฟน มาโชว์และให้ความรู้กันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ได้รับเกียรติ ท่านคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ร่วมเสวนาพูดคุยความร่วมมือ และผลของงาน ประโยชน์ของการร่วมมือ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ช่วงเริ่มงานมี Influencer TikTok เภาโซปราโน่ (Pao Soprano) แสดงโชว์ช่วงต้นของงาน

และยังมีการโชว์ ของ กรรมการสมาคมฯ อีกด้วย การแสดงของ ดร.วิศุวัฒน์ พฤษวานิช

ช่วงสุดท้ายของงาน มีกางแสดง Ensemble Concert Mahidol Saxophone Studio