งานวิจัยสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงแซกโซทรอนิกฟังค์ สําหรับอัลโตแซกโซโฟน

Saxotronic Funk for Alto Saxophone

A Creative Research in Music Composition

[pdf-embedder url=”https://saxath.com/wp-content/uploads/2023/04/0409วิศุวัฒน์พฤกษวานิชวิจัย.pdf” title=”งานวิจัยสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงแซกโซทรอนิกฟังค์ สําหรับอัลโตแซกโซโฟน”]